ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Δημαρχείο: Ράχες 2275041217

Αστυνομία: Εύδηλος 2275031222

Πυροσβεστική: Ράχες 2275041199

Λιμεναρχείο: Εύδηλος 2275350720, 2275350721

Κ.Ε.Π.: Ράχες 2275350520

ΕΛ.ΤΑ.: Ράχες 2275041229

ΕΛ.ΤΑ.: Εύδηλος 2275031225

Ι.Κ.Α.: Εύδηλος 2275031192

Ο.Α.Ε.Δ:  Άγιος Κήρυκος 2275023039

 

ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΠΛΟΙΩΝ – ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ

HELLENIC SEAWAYS: Εύδηλος 2275022441, 2275032933

HELLENIC SEAWAYS: Άγιος Κήρυκος 2275023322, 227502277

NEL LINES: Εύδηλος 2275023322 / 23

NEL LINES: Άγιος Κήρυκος 2275022426

Αεροδρόμιο: 2275032216

Olympic Air: 2275032197

Sky Express: 80111282888

 

ΥΓΕΙΑ -ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ-ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

Νοσοκομείο: Άγιος Κήρυκος: 2275050200

Ιατρείο: Χριστός Ραχών 2275041242

Ιατρείο: Εύδηλος 2275033030

Ιατρείο: Καρκινάγρι 2275091201

Φαρμακείο: Χριστός Ραχών 2275041352

Φαρμακείο: Γιαλισκάρι 2275071271

Φαρμακείο: Εύδηλος 2275031394

Φαρμακείο: Κάμπος 2275032985

 

ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Alpha Bank: Εύδηλος 2275032900

Alpha Bank: Άγιος Κήρυκος 2275022569

Εθνική Τράπεζα: Άγιος Κήρυκος 2275022894

Αγροτική Τράπεζα: Άγιος Κήρυκος 2275022387